Hur ska jag få del av min arvsrätt?

Jag är en kvinna i sextioårsåldern som är ett så kallat särkullbarn. Jag vet vem min riktiga far är, men vi har aldrig haft någon kontakt och jag har aldrig träffat honom, men jag vet att han är gift och att han har tre barn tillsammans med sin fru. Jag tror inte att hon känner till att jag finns. Jag vet ju att jag har en arvsrätt men hur ska jag bli underrättad om att han har avlidit om hans familj inte känner till att jag finns? Vill helst inte ge mig tillkänna innan och har inget behov av att träffa honom.

Svar: Du ska se till att bli antecknad som barn i din fars personakt i folkbokföringen. Barn som är födda utom äktenskapet fick arvsrätt efter sin far så sent som 1970, och det var först då som man började skriva in även dessa barn i faderns personakt. Tidigare hade endast fadern skrivits in i barnets personakt. Om du kontaktar Skatteverket, som har hand om folkbokföringen, och uppger ditt personnummer, så kan de genom att kontrollera vem som är antecknad som far i din personakt, se till att du blir inskriven i din fars personakt. Detta måste göras innan din far avlider.

Därmed kommer du att bli kallad till bouppteckningen efter din far och du kommer att kunna hävda din arvsrätt även om din fars anhöriga inte känner till din existens. Om du inte finns antecknad i din fars personakt måste du själv kontakta hans anhöriga eller den som har hand om bouppteckningen inom tre månader efter din fars bortgång, annars preskriberas din arvsrätt.

Text Arne Larsson