– Vi tycker självklart att alla ska vaccinera sig. Och särskilt viktig är det är det naturligtvis för personal inom vård- och omsorg som arbetar med våra mest sköra äldre, säger Sara Byfors, FHM.

Ingen särskild rekommendation att personal på särskilt boende bör vara vaccinerade

Efter att fullvaccinerade äldre på särskilt boende blivit smittade med covid-19, har nu krav och önskemål om att all vård- och omsorgspersonal bör vara vaccinerade för att kunna gå till arbetet. Folkhälsomyndigheten menar att det är regionerna som utfärdar och beslutar om sådana rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten, FHM, har ännu inte utfärdat några rekommendationer om att personal på särskilt boende bör vara fullvaccinerade för att arbeta. Och vid en direkt fråga om detta inte vore en lämplig åtgärd svarar Sara Byfors, FHM, att beslut om detta åvilar regionerna.
– Vi tycker självklart att alla ska vaccinera sig. Och särskilt viktig är det är det naturligtvis för personal inom vård- och omsorg som arbetar med våra mest sköra äldre.

– Det här är beslut som varje region ansvarar över. Men jag är övertygad om att regionerna tittar särskilt på detta och vidtar de åtgärder som krävs.
I nuläget kommer inte FHM att utfärda några särskilda rekommendationer att personal på särskilt boende bör eller måste vara vaccinerade mot covid-19.

Text Ullacarin Tiderman Foto Lena Katarina Johansson