Jag ärver väl lika mycket som systern?

Efter våra föräldrars skilsmässa träffade vår mor en man som hon och min lillasyster flyttade hem till. Så småningom gifte hon sig med mannen som samtidigt också adopterade min lillasyster. Efter
att ha levt tillsammans i många år så dog mannen och nu för några månader sedan så dog även vår mor. De hade inget testa- mente eller äktenskapsförord. Nu säger min syster att hon ärver 75 procent och jag 25 procent efter vår mor. Jag har sagt att så kan det inte vara eftersom mannen dog först och min mor ärvde allt efter honom. Vi ärver väl lika mycket efter vår mor?

Svar: Eftersom din syster blev adopterad av er mors nya make så fick hon arvsrätt efter honom. Hon blev i och med adoptionen ett gemensamt barn i äktenskapet och eftersom gemensamma barn inte har rätt att få ut sitt arv förrän båda föräldrarna är avlidna, så ärvde er mor mannen med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att hon fick behålla din systers arvslott efter mannen under sin resterande livstid. När er mor avlider så finns det alltså två arv som ska fördelas; ett arv efter er mor och ett arv efter hannes make. Om vi antar att bodelning vid mannens bortgång har skett enligt huvudregeln hälften/hälften, så blir fördelningen efter er mors bortgång så att din syster ärver ensam mannens halva av boet och du och din syster delar lika på er mors halva. Resultatet blir alltså så som din syster säger; 75 procent av hela boet till henne och 25 procent till dig.

Text Arne Larsson