Kan jag ändra testamentet?

Min sambo avled för snart fyra år sedan. Vi hade skrivit ett inbördes testamente där vi skulle ärva varandra och när vi båda hade avlidit så skulle min son och hans två döttrar dela alla våra tillgångar i tre lika delar. Vi hade en bostadsrätt, bil och en del på banken och hans flickor lät mig behålla alltsammans, så som det var i testamentet. Min son är hela tiden mitt stora stöd men det är nu flera år sedan jag hörde något från flickorna. Jag antar att det är vanligt att det blir så. Men jag är besviken och skulle önska att det bara var min son som ärvde mig. Vilka möjligheter har jag att ändra testamentet?

Svar: Ett inbördes testamente är två testamenten, där var och en av makarna eller samborna i en gemensam testamentshandling har bestämt hur deras tillgångar ska fördelas. Det är svårt att ge ett exakt svar utan att se ert testamente, men så som du beskriver det, så har ni båda bestämt att arvet efter var och en av er först ska tillfalla den efterlevande och därefter delas lika mellan de tre barnen. 

Du kan bara bestämma över din del av era tillgångar och om du skriver ett nytt testamente, så påverkar det endast arvet efter dig och inte den del som du ärvde efter din sambo. 

Du är fri att upprätta ett nytt testamente och i detta ge din andel av kvarlåtenskapen helt till din son, men följden av detta skulle alltså bli att en gång i framtiden när du avlider, så fördelas den del av din kvarlåtenskap som kommer från din sambo, mellan din son och din sambos två döttrar medan den del som kommer från dig, tillfaller din son. 

Detta skulle kanske uppfattas som orättvist, men det är sannolikt så det skulle bli.

Text Arne Larsson