Kan man ha flera fullmaktshavare?

Frågor om framtidsfullmakter intresserar många av våra läsare och en vanlig fråga är om man kan ha flera fullmaktshavare. Det finns, som vi ska se nedan, flera alternativ.

Svar:
En person
Du kan förstås utse en person som fullmaktshavare i din framtidsfullmakt. 

Två eller flera med samma behörighet
Som ett alternativ kan du utse två eller flera med samma behörighet. Var och en av dem kan alltså företräda dig utan att informera eller samråda med de övriga. Det finns både för- och nackdelar med detta. Om du på detta sätt vill ha flera fullmaktshavare, bör du vara säker på att de kan samarbeta.

Två eller flera i förening
Du kan också utse två eller flera personer i förening, vilket betyder att de alltid måste vara tillsammans när de företräder dig med hjälp av fullmakten. Det hindrar förstås att de var för sig kan göra saker som kanske inte är till fördel för dig, men det kan också bli opraktiskt för fullmaktshavarna om de alltid måste vara tillsammans när de ska hjälpa dig.

Två eller flera i turordning
Du kan även utse flera personer i turordning. Detta innebär att du utser en av dem som i första hand ska företräda dig. Om den personen av någon anledning inte kan vara fullmaktshavare, har du i fullmakten utsett en ersättare som då kan träda in. Du kan också utse en tredje person, som då blir ersättare för ersättaren. 

Kombinationer av behörighet
Du kan slutligen bestämma dig för en kombination av de olika alternativen. Du kan till exempel ha flera fullmaktshavare med samma behörighet, som var och en för sig kan hjälpa dig med de vardagliga uppgifterna, men när det gäller att till exempel sälja din fastighet eller bostadsrätt eller andra göromål av stor ekonomisk betydelse, så måste de agera i förening, alltså tillsammans.

Oavsett om du utser en eller flera personer som fullmaktshavare i din framtidsfullmakt så är det allra viktigaste att du väljer någon eller några som du vet att du verkligen kan lita på!

Har du en fråga om din pension, ditt arv eller annan familjerätt som du skulle vilja ställa till våra experter?
Formulera frågan i ett mejl eller brev som du skickar till redaktionen@skpf.se eller till Redaktionen Här&Nu, Box 300 88, 104 25 Stockholm. Märk kuvertet ”Pensionsfrågan” eller ”Fråga juristen”, beroende på ämne. Vi kan inte garantera att alla frågor besvaras.

Text Arne Larsson