kan man ha olika arvsregler för olika barn?

Vi har tre barn som så småningom kommer att ärva oss. Ett av barnen har ingen egen familj och har lite svårt att hantera pengar. Vi har tänkt att de får dela lika på allt men vi undrar om det finns något vi kan göra så att inte hela arvet betalas ut på en gång? Måste det i så fall bli lika för alla barnen eller kan man bestämma olika för varje barn?

Svar: Om man vill begränsa sina arvingars fria åtkomst till det arv som de kan komma att få, så finns det huvudsakligen två sätt. Det första är att i ett testamente bestämma att samtliga arvingars eller någon arvinges andel ska sättas under särskild förvaltning. Man utser då någon person eller bank, som är villig att åta sig uppdraget, att förvalta och portionera ut arvet på det sätt och i den takt som är bestämt i testamentet. 

Om arvingen är en bröstarvinge, det vill säga en arvinge i rakt nedstigande led, till exempel barn eller barn till avlidna barn, så har arvingen rätt att få sin laglott, det vill säga hälften av sitt arv, utan begränsningar. Detta innebär att om inte bröstarvingen frivilligt går med på att få hela sitt arv uppdelat och utbetalat under en längre tid, så gäller den särskilda förvaltningen bara för halva arvet. Den andra halvan, det vill säga laglotten, utbetalas utan begränsningar. 

Det andra sättet är att placera tillgångar i en eller flera kapitalförsäkringar. Försäkringen kan därefter utbetalas på det sätt och i den takt som försäkringstagaren avtalar med försäkringsbolaget. Men man kan inte i testamente bestämma om hur försäkringar ska fördelas.

För att skriva ett testamente med särskild förvaltning av arvingars arvslotter bör man kontakta en jurist. Om man är intresserad av att fördela sina tillgångar med hjälp av kapitalförsäkringar ska man kontakta ett försäkringsbolag.

Text Arne Larsson