Kan testamantet skrivas gemensamt?

Fråga: Jag och min fru vill skriva ett testamente med innebörden att efter att vi båda har dött så vill vi testamentera all vår egendom till våra fyra barn och att det ska vara deras enskilda egendom. Vår fråga är om man kan skriva ett testamente med inledande text: ”Vi xx född den… och min hustru xx född den bestämmer att följande ska gälla som vår yttersta vilja osv.” Kan vi skriva så för oss båda eller måste man skriva ett testamente för var och en av oss?

Svar: Makar eller sambor som vill testamentera till varandra, sina barn eller någon annan person eller organisation, kan antingen göra detta i var sitt testamente eller i ett gemensamt så kallat inbördes testamente.
I ert fall så har ni en gemensam önskan att arvet efter er, som en gång i framtiden ska tillfalla era barn, ska vara deras enskilda egendom. Ett sådant testamente är mycket lämpligt att göra som ett inbördes testamente, alltså i en gemensam handling.

Att arvet är enskild egendom innebär att om barnen är gifta eller sambo och hamnar i en skilsmässa eller separation, så ska det arv som barnen har fått från er, inte ingå bland de tillgångar som ska delas med barnens make eller sambo.
Ett testamente bör, förutom namnet på den eller de som skriver testamentet, även innehålla dennes personnummer. Inledningen i ett inbördes testamente kan vara: ”Vi, XX (namn och personnummer) och YY (namn och personnummer) förordnar härmed som vårt testamente att…”

Om testamentet ska omfatta samtliga tillgångar, så bör man skriva ”alla (eller samtliga) mina (eller våra) tillgångar”, hellre än att försöka räkna upp de olika tillgångarna. Det kan annars lätt bli missförstånd eller problem att tolka testamentet om den uppräknade tillgången inte längre finns kvar.
För att undvika otydliga eller felaktiga formuleringar så är mitt råd att ni anlitar en jurist för att upprätta testamentet.

Text Linda Ljunggren