Kan vi välja vem som ska ta hand om oss?

Jag har flyttat ihop med min partner och vi har båda vuxna barn sedan tidigare förhållanden, som vi har god och nära kontakt med. Vad händer om någon av oss blir sjuk i framtiden, till exempel dement? Vi vill själva bestämma vem som ska ta hand om oss då och fatta exempelvis viktiga ekonomiska beslut. Kan vi ge fullmakt till våra respektive barn och även oss emellan, så att den som eventuellt blir sjuk kan företrädas gemensamt av dennes barn och den av oss som fortfarande är frisk?

Svar: Tack för din fråga! Jag misstänker att du är ute efter en så kallad framtidsfullmakt. Sedan 1 juli förra året kan man bättre trygga sin egen framtid genom att ge framtidsfullmakt till någon eller några man litar på och vill ska fatta beslut för ens räkning om man själv inte kan det längre. Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ, till god man.
Enligt lagen är det fullt möjligt att utse två personer att i förening företräda fullmaktsgivaren. Om två personer i förening är fullmaktshavare, kan det dock uppstå problem om de skulle bli oense om de åtgärder som måste vidtas. Därför bör man tänka efter noggrant och vara försiktig med att förordna på det sättet. Som alternativ kan man överväga att utse X till fullmaktshavare, men att fullmakten villkoras av att X inte får vidta vissa åtgärder med mindre än skriftligt medgivande från Y.
Det kan också bli omständligt rent praktiskt att utse två i förening, eftersom de måste gemensamt legitimera sig på t.ex. banken när ärenden ska skötas. Ett alternativ är att utse två personer som var och en för sig har rätt att sköta de personliga och ekonomiska angelägenheterna, för det fallet man är helt övertygad om att dessa två personer skulle handla i ens bästa intresse och kan samarbeta.

Det är en hel del frågor som man som fullmaktsgivare behöver tänka igenom och som kan vara fördelaktigt att diskutera igenom med en jurist. Ska fullmaktshavaren till exempel ha rätt att få något betalt för uppdraget? En jurist kan efter en konsultation skräddarsy fullmakten och säkerställa att det verkligen blir som fullmaktsgivaren vill den dagen man eventuellt blir sjuk.