Blir det mindre reklam nu?

Jag har hört talas om att företag framöver inte kommer att kunna skicka reklammail och annat ”spam” till mig. Det skulle vara jätteskönt att slippa allt detta skräp så jag hoppas att det stämmer!

Svar: Till viss del har du rätt. Jag tror att du tänker på en ny lagstiftning som den senaste tiden har fått ganska stor uppmärksamhet bland framförallt företag och myndigheter; GDPR. GDPR, som står för General data protection regulation (den kallas även för Dataskyddslagen) är en EU-gemensam reglering angående hantering av personuppgifter och den kommer att träda i kraft i maj nästa år.

Redan i dag, och sedan ca 20 år tillbaka, finns emellertid regler om hur man får handskas med personuppgifter. De nuvarande reglerna finns i Personuppgiftslagen, eller PUL som lagen ofta förkortas.

Den nya lagstiftningen, GDPR, innebär ett ökat integritetsskydd för enskilda. Kraven på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar personuppgifter, vilka personuppgifter som hanteras och varför, skärps. Under vissa omständigheter ska man också kunna säga nej till att ens personuppgifter används i olika sammanhang – här kommer din fråga in i bilden; det ska till exempel bli lättare att slippa direktreklam.

En annan stor skillnad jämfört med PUL är att ett företag inte kan äga en uppgift om en person, utan bara låna den. För att ett företag ska få lov att lagra en personuppgift måste företaget ha en laglig grund för detta, det kan till exempel vara genom samtycke eller avtal. Det blir också svårare för företag att ha dolda syften med att samla in personuppgifter; mer konkret innebär det att ett företag i förväg måste kunna visa och informera om vad de vill göra med aktuella personuppgifter. PUL har snarare reglerat hur data hanteras när ett företag väl har fått del av den.

I det ökade medborgarskyddet ingår också rätten att bli glömd.  Detta innebär att möjligheterna för en enskild att begära att få uppgifter på sökmotorer raderade. För detta krävs att sökresultatet är oriktigt, irrelevant eller överflödigt.

Text Linda Fröberg