Anne Larsson och Hans-Åke Petersson svalkar sig med glass i skuggan.

Lång värmebölja kan ge hälsoproblem

Den långvariga värmen och torkan har fått betydande konsekvenser för samhället. Under sommaren har det varit ett stort antal skogsbränder runt om i landet och jordbruket har drabbats märkbart av torkan. Den höga temperaturen kan också få konsekvenser för hälsan, särskilt hos äldre och sjuka.

En värmebölja som den vi nu upplever i Sverige kan leda till olika problem för människors hälsa. Att exponeras för värme medför olika risker för olika individer, särskilt utsatt är äldre, kroniskt sjuka och små barn. Här kommer en del nyttig information om hur vi påverkas och rekommendationer hur vi ska agera i olika situationer.
Till riskgrupper hör även personer med funktionsnedsättning, gravida samt personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Privatpersoner kan vända sig till sina respektive landsting och 1177 Vårdguiden för information och råd om olika hälsorisker kopplade till värmeböljan.

Råd vid värmebölja

  • Drick mer än vanligt, vänta inte på törstkänsla. Undvik söta drycker eftersom att de fungerar uttorkande. Ät gärna mat som innehåller mycket vätska, till exempel grönsaker och frukt.
  • Försök att ordna en sval miljö. Vistas i bostadens svalaste rum. Sov gärna i källarrum. Vädra på natten när det är svalt och stäng ute värmen på dagen genom att dra för fönster med gardiner eller persienner. Sätt upp en termometer inomhus, gärna i alla rum.
  • Svalka kroppen. En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken kan också svalka. Löst sittande kläder i bomull eller linne är svalare än åtsittande kläder i syntetmaterial.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du även en kort youtubefilm om hur du som privatperson bör agera vid värmebölja.

Så skyddar du dig mot värmen

 

Myndigheten ger på sin hemsida även råd som kan användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom vården och omsorgen.

Målgruppsanpassade råd från Folkhälsomyndigheten

Men höga temperaturer kan även påverka bakterier i dricksvatten och livsmedel. Och på Livsmedelsverkets hemsida hittar du information och råd hur du undviker bakterietillväxt.

Bakterier i mat råd från Livsmedelsverket

Här har man också samlat information om torkan och värmens konsekvenser.

Torkans konsekvenser

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman