Etikett: Biståndshandläggare

Sex av tio handläggare vill sluta

Sex av tio biståndshandläggare vill sluta, enligt en undersökning som Akademikerförbundet SSR har gjort. Resultatet är alarmerande, och visar att arbetsbelastningen för denna yrkesgrupp har ökat de senaste åren. – De vill göra skillnad för de äldre, men känner sig kringskurna av kommunala riktlinjer och en snäv budget, menar Camilla Sköld, socialpolitisk chef på förbundet.

Ulla, 89, blev fånge i sitt hem

När biståndshandläggaren bara beviljade Ulla Jonsson, 89, en timme promenad/utevistelse per vecka, överklagade hon beslutet till Kammarrätten. Efter åtta månader fick hon äntligen rätt till ytterligare fyra timmar per månad. Men hela förra sommaren var hon instängd i sin lägenhet i Spånga norr om Stockholm.

Långsiktiga mål i kvalitetsplan

När utredaren Susanne Rolfner Suvanto lämnade över den nästa tusen sidor tjocka utredningen - Kvalitetsplan för äldreomsorgen, tryckte hon på långsiktighet och ett förändringsarbete över flera mandatperioder. Utredningen innehåller flera förslag, bland annat legitimation för undersköterskor, begränsat antal underställda för enhetschefer inom äldreomsorgen och krav på grundutbildning inom geriatrik och gerontologi.