Den första höjningen av maxtalen träder i kraft den 1 juni 2021. Det innebär att fler än åtta personer kommer att få samlas.

Lättade restriktioner från 1 juni

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Men detta är beroende av att vaccineringen mot covid-19 fortskrider som planerat och att allmänheten fortsätter att följa regler och rekommendationer. Därefter kommer det successivt att ske anpassningar av rådande smittskyddsåtgärder. Lättnaderna börjar genomföras den 1 juni.

Folkhälsomyndighetens kalkyler pekar mot att smittspridning successivt kommer att minska och därmed innebära ett minskat tryck på vården. De scenario Folkhälsomyndigheten räknar med pekar på att den epidemiska spridningen av covid-19 börjar klinga  av i början av hösten 2021.
– Utifrån dagens kunskapsläge är det därför troligt att det i september är möjligt att ta bort de smittskyddsåtgärder som begränsar individers fri- och rättigheter samt olika restriktioner för verksamheter, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. 

Vaccination påverkar lättnader i restriktioner
Men myndigheten skriver också att osäkerhetsfaktorer som hur spridningen i ovaccinerade grupper ser ut och eventuell förekomst av nya virusvarianter, kan komma att påverka bedömningen.
– Den framtida utvecklingen av pandemin i Sverige är beroende av att vaccinationsarbetet fortsätter som planerat och att vi når en hög vaccinationstäckning i befolkningen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Successiv anpassning
Anpassningen kommer att ske successivt för att inte riskera en ökad smittspridning under tiden som allt fler vaccinerar sig. Detta ska ske i en nivåindelning i tre steg, som beror på smittspridning, hur många som vaccinerat samt belastningen på vården.
Även när smittspridningen går ner till låga nivåer behöver samhället ha god beredskap för att upptäcka smittspridning. Det gäller särskilt i sårbara miljöer som äldreomsorgen och i miljöer där vaccinationstäckningen inte är lika hög som i övriga samhället. En effektiv och flexibel testning och smittspårning behöver därför finnas kvar.

Läs mer

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna