Biståndsbedömt trygghetsboende är för äldre med visst behov av stöd.

Lättare få trygghetsboende för äldre

Regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen om att inrätta en ny särskild boendeform, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende, särskilt riktad till äldre som har behov av hjälp och som har svårt att få plats i särskilt boende.

Tanken är att det ska bli ett boende för äldre kvinnor och män som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service. Nu vill regeringen att det ska bli lättare för kommunerna att erbjuda sådant boende där det finns tillgång till stöd, men de äldre i stor utsträckning klarar sig själva.
– Tillgången till bostäder för äldre är en central fråga för att klara den demografiska utvecklingen. En del i detta är att det måste finnas fler olika alternativa boendeformer, säger äldreminister Lena Hallengren.

Många upplever otrygghet
I dag upplever många friska äldre kvinnor och män otrygghet och ensamhet i sina bostäder. Dessa äldre har samtidigt fått det svårare att få en plats i ett särskilt boende då utbudet kommit att anpassas till de äldre som har mer omfattande vårdbehov. Dessa boenden upplevs heller inte alltid som attraktiva för de äldre som främst upplever otrygghet och ensamhet.

Tidigare mellanboende
Biståndsbedömt trygghetsboende har utretts på Socialdepartementet och har tidigare kallats för mellanboenden. Regeringen införde 2016 ett nytt investeringsstöd för att bygga bort den brist på äldreboenden som funnits i många kommuner. Totalt har regeringen avsatt 850 miljoner kronor. Investeringsstödet kommer också att kunna användas för att bygga den nya boendeformen.
Förslaget föreslås träda i kraft den 2 april 2019.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna