Äldrefrågorna är viktiga för riksdagspartierna - de flesta vill förbättra äldreomsorgen.

Partierna vill se bättre bemanning i äldreomsorgen

Regeringen avslöjade redan under hösten 2017 sin satsning på att helt ta bort pensionärsskatten – skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare – fram till år 2020. Nu har övriga riksdagspartier haft möjlighet att ta fram sina valprogram och löften inför riksdagsvalet den 9 september 2018.

Här & Nu har pratat med riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier för att ta reda på partiernas viktigaste äldrefråga.
De flesta partier fokuserar på äldreomsorgen och vill öka bemanning, tillgång på platser och förbättra maten. Dessutom vill Vänsterpartiet ta bort vinstintressen i äldreomsorgen, Liberalerna fokuserar mycket på åldersdiskriminering och Moderaterna vill satsa på dem som är mest sjuka medan Kristdemokraterna prioriterar boende för äldre.
Partierna har svarat mycket mer utförligt på frågorna än vad som framgår av texterna på sid 7 och 10, men Här&Nu har av utrymmesskäl varit tvungna att korta ner svaren till nuvarande form.
De flesta som svarat är ledamöter i riksdagens socialutskott och den i sitt parti med ansvar för äldrepolitiska frågor.

Frågor till partierna
1) Vilken är er viktigaste äldrefråga inför valet 2018?
2) Varför har ni valt just den frågan?
3) Hur har ni tänkt att genomföra det rent politiskt?

Miljöpartiet – äldreomsorg
Jan Lindholm, riksdagsledamot socialutskottet
1) Stärka äldreomsorgen, öka äldres egenmakt över sin bostadssituation och möjlighet att bestämma över sin dag.
2) En trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov. I regering har Miljöpartiet stärkt bemanningen i äldreomsorgen, men kvalitén är fortfarande ojämn.
3) Fortsatt satsning på personal inom äldreomsorgen och arbetsvillkoren, så att fler stannar i yrket. Det är viktigt att få hjälp att komma ut och med annan stimulans. Det behövs bättre mat i äldreomsorgen. Maten ska vara näringsrik, miljövänlig och helst närodlad. Vård och omsorg ska vara anpassad efter behov, vilket inte alltid är fallet. Det behövs flera boendealternativ för äldre och det ska inte vara så svårt som det är i dag att flytta till olika boendeformer.

Socialdemokraterna – äldreomsorg
Catharina Bråkenhielm, riksdagsledamot socialutskottet
1) Grunden till bra omsorg är att det finns tillräckligt med personal med adekvat utbildning. Att få hjälp med det som man själv har behov av. Att få välja vad och när man ska äta.
2) Att man som äldre och i behov av stöd ska få fortsätta leva sitt liv som tidigare. Att få god mat lagad på plats är ett viktigt mål då undernäring är ett av de största problemen i äldreomsorgen. Fysisk aktivitet är viktigt och en önskan är att fysioterapeuter ska ingå i äldreomsorgen. Att få fortsätta leva och se fram emot varje dag. Fylla äldreboenden med liv, rörelse och aktivitet, gärna med fler utbildade vårdhundar.
3) Mer personal inom äldreomsorgen så man hinner med mer än det basala. Rätt utbildad personal, som får vara med och bestämma och utveckla, skapar bra boendemiljöer.

Centerpartiet – trygg ekonomi
Solveig Zander, riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet
1) Ekonomiska förbättringar för de äldre som har det allra sämst.
2) Det är den fråga vi ser som mest akut. Främst är det äldre ensamstående kvinnor som är mest ekonomiskt utsatta. Att inte ha råd med ens det allra nödvändigaste ser vi som akut.
3) Höja pensionen för pensionärer som har enbart garantipension eller låg inkomstpension. Se över vad som ingår i försörjningsstöd, existensminimum och förbehållsbelopp för äldre. Vi vill se över högkostnadsskyddet för äldre. Vi föreslår att skatten för äldre sänks i flera steg, och att gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt höjs. Vi vill även höja LAS-åldern, sänka arbetsgivaravgifter för äldre och dubbla jobbskatteavdrag från det år man fyller 65 år.

Liberalerna – åldersdiskriminering
Barbro Westerholm, riksdagsledamot socialutskott
1) Kampen mot åldersdiskrimineringen. Ålderismen och åldersdiskriminering är en viktig orsak till en rad problem som årsrika människor möter. Man blir bedömd utifrån sin kronologiska ålder, inte för den individ man är.
2) Åldersdiskrimineringen leder till att de som vill arbeta längre inte får det, att byggande av äldreboenden inte prioriteras och att näringsriktig mat och måltider för årsrika inte prioriteras. Insatser som årsrika människor gör som anhörigvårdare, medlemmar i pensionärsorganisationer, skolgårdsvakter etc ses inte som en tillgång. Listan kan göras längre.
3) Utvärdering av åldersdiskrimineringslagen innebär bland annat analys av diskrimineringsombudsmannens alla anmälningar om åldersdiskriminering.

Kristdemokraterna – boende för äldre
Jakob Forssmed, vice partiordförande och riksdagsledamot
1) Känna trygghet i ekonomi och att det finns äldreboende. Vi föreslår morot och piska för att kommuner ska bygga fler äldreboenden och en lagstadgad äldreboendegaranti för alla över 85 år. Vi vill att den så kallade pensionärsskatten tas bort och att garantipension och BTP höjs.
2) Det är orimligt att äldre som känner att de inte kan bo kvar hemma nekas annan boendeform. Vi måste förbättra de sämst ställda pensionärernas ekonomi. Personer som arbetat ett helt liv ska inte betala mer i skatt än de som jobbar i dag.
3) Vi gör hårda prioriteringar och lovar inte allt till alla. Vi sparar på andra områden och höjer vissa skatter för att få råd med satsningar på äldre. Vi prioriterar äldrefrågor högt om vi hamnar i regeringsställning.

Moderaterna – äldreomsorg
Katarina Brännström, riksdagsledamot socialutskottet
1) En trygg och värdig vård är viktigast. När vi är som svagast behöver vi mest stöd.
2) Det handlar om de mest sjuka äldre som ofta är multisjuka och kroniker. Det måste bli bättre vård med en sammanhållen vård och omsorg. Det är allvarligt att dessa patienter ofta hamnar på akuten och sen bollas runt inom vård och omsorg och därmed riskerar den sämsta vården.
3) Vi prioriterar att försöka åstadkomma en sammanhållen vårdkedja för de mest sjuka äldre. Moderaterna satsar i vårt budgetalternativ 500 miljoner kronor år 2019 och därefter 800 miljoner kronor per år i syfte att förbättra det samlade omhändertagandet av de mest sjuka äldre.

Sverigedemokraterna – trygg ekonomi
Per Ramhorn, riksdagsledamot socialutskottet
1) Höja bostadstillägget och garantipensionen samt slopa pensionärsskatten. Vi vill införa bindande krav på bemanning dygnet runt på äldreboenden, inför matreform inom äldreomsorgen med minimikrav om nylagad och näringsrik mat. Vi vill erbjuda kostnadsfri slutenvård för personer som är 85 år och äldre och öka tandvårdsbidraget.
2) Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa med pensionärers ekonomiska och sociala trygghet och de ska garanteras pensioner som de kan leva på.
3) Detta är något som vi prioriterar i både vår politik och i vår budget.

Väljarbarometern
Så här såg väljarnas partisympatier ut enligt Novus/SVT i februari:
Socialdemokraterna 28,4 procent
Moderaterna 23,7
Sverigedemokraterna 17,1
Centerpartiet 8,8
Vänsterpartiet 8,1
Liberalerna 4,6
Miljöpartiet 4,3
Kristdemokraterna 2,7

Text Pierre Eklund Foto Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag