Eva Eriksson, SPF Seniorerna, äldreminister Lena Hallengren, S, Kristina Tallberg, PRO, Berit Bölander, SKPF Pensionärerna.

Lena Hallengren nöjd över studiematerial

Äldreminister Lena Hallgren såg nöjd ut när pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna och PRO lämnade över studiematerialet Tillsammans mot ensamhet när de möttes vid pensionärskommitténs möte.

I augusti 2018 avsatte äldreminister Lena Hallengren två miljoner kronor till det ensamhetsprojekt som pensionärsorganisationerna varit initiativtagare till. I hennes önskemål för arbetet fanns bland annat önskan om en äldretelefon dit ofrivilligt ensamma äldre skulle kunna ringa.

Projektet bestämde sig för att i ett första skede koncentrera sig på ett studiematerial som alla i organisationerna skulle kunna använda sig av för att arbeta med ensamhetsproblematik bland äldre. Utifrån materialet kan varje avdelning själva gå vidare och jobba mot ofrivillig ensamhet utifrån egna erfarenheter och önskemål.

Förhoppningar finns att äldreministern ska bevilja ytterligare medel för att arbeta vidare med frågor kring ensamhet bland äldre och hur man kan minska den.

Psykisk ohälsa, framför allt depression, är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet för individer mellan 65-80 år. Över en fjärdedel av de äldre känner sig ensamma och tio procent uppvisar depressiva symtom.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman