Nu ges påfyllnadsdos för 65 och äldre redan efter fem månader.

Påfyllnadsdos för 65 plus redan efter fem månader

Folkhälsomyndigheten vill att påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 ska tas redan fem månader efter den senaste dosen. Rekommendationerna gäller för personer som är 65 år och äldre. Målet är så många som möjligt ska vaccineras så snart det går.

Tidigare gällde minst sex månader mellan vaccindoserna som nu ändras till fem månader.
Påfyllnadsdosen ska ge ökat skydd mot en förväntat ökad smittspridning av covid-19 de kommande månaderna.
– Vi ser en ökande smittspridning i flera länder i Europa, och enligt våra scenarier kan vi räkna med en uppgång även i Sverige. Med ett kortare tidsintervall mellan dos två och påfyllnadsdosen hinner fler vaccineras så snart som möjligt, och har bra skydd mot sjukdomen inför julhelgerna, säger Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog.

Fem månaders tidsintervall mellan dos två och påfyllnadsdosen rekommenderas för personer som är 65 år och äldre. För personal inom Säbo, hemtjänst och hemsjukvård kvarstår den tidigare rekommendationen om tidsintervall på sex månader.
För dessa personalgrupper, som vaccinerades tidigt, har det för de allra flesta har redan hunnit gå sex månader sedan förra dosen.

Foto iStockphoto