i Sverige ska det finnas nationella mål för att skapa en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion, som ska främja hälsan.

Regeringen vill införa nationella mål för hälsosam mat

Regeringen vill att svenska folket ska äta hälsosammare och därmed minska risk för välfärdssjukdomar som hjärt- och kärl­sjukdom, typ 2-diabetes, cancer och fetma.

Genom sunda matvanor och hälsosam kost vill Sveriges regering införa nationella mål som inte bara förbygga ohälsa och utan också minska risk för tidig död. Målet är att skapa en mer jämlik hälsa.

Det finns stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen, både vad gäller livsstil och insjuknande i de stora folksjukdomarna. Forskning visar att socioeko­nomiskt utsatta grupper äter sämre och är mer drabbade av hjärt- och kärl­sjukdom, typ 2-diabetes, cancer och fetma.

Men regeringen vill inte bara öka jämlikheten i hälsa genom bättre matvanor och kost, utan vill också främja en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion.

Uppdraget, som går gemensamt till Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, ska utgå ifrån Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa sam­hälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation, samt Sveriges miljömålssystem och mål och uppföljning av Agenda 2030.

En slutredovisning ska ske senast den 31 januari 2024.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna