”Gå till förhandlingsbordet”

Pensionärsorganisationerna kräver att parterna, fackförbund och arbetsgivarsidan, omförhandlar det avtal som nu ger över 150 000 pensionärer lägre tjänstepension.
Ett gammalt avtal gör att många får mellan 800 och 1 000 kronor i minskad tjänstepension per månad.

Det är SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna som gör gemensam sak och i ett öppet brev uppmanar parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet.
Besvikna medlemmar i båda förbunden, som organiserar omkring 435 000 pensionärer, har ringt de senaste veckorna eftersom de fått besked om att deras tjänstepension blir lägre.

Det är en stor besvikelse för många eftersom regeringens höjning av den allmänna pensionen och förhoppningarna om lite extra i plånboken därmed grusats för många av förbundens medlemmar. Sänkning av tjänstepensionen kompenseras i många fall inte av en höjd allmän pension, utan kan i värsta fall ge minus.

– Många äldre har i dag en ansträngd ekonomi där några kronor mer eller mindre i månaden kan spela stor roll. När vi nu ser hur olyckligt utfallet av det gamla avtalet blir för vissa av våra medlemmar måste något göras, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.
Hon har redan i ett tidigare uttalande krävt att både arbetsgivarsidan och berörda fackföreningar, tar upp förhandlingar för att göra om avtalen så att de här effekterna inte återkommer 2019.

I det öppna brevet skriver de två pensionärsförbunden bland annat: Vi menar att det är orimligt att det i dag existerar otidsenliga tjänstepensionsavtal som kan få så kraftiga negativa effekter för en, i många fall, redan utsatt grupp. Det är av största vikt att denna situation inte upprepas

Fakta tjänstepensionsavtalet PA-KL
Avtalet är ett äldre tjänstepensionsavtal som ingicks när ATP-systemet fortfarande gällde. Det är bara fack och arbetsgivare som kan ändra i avtalet och det vill nu SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna att parterna gör.
På arbetsgivarsidan är det SKL och Pacta som kan sitta vid förhandlingsbordet. På den fackliga sidan är det Kommunal, OFR (bl.a. Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet) samt SACO/Akademikeralliansen (flera akademikerfack bl.a. Jusek).

Läs hela brevet här

SKPF: Därför blev det sänkt tjänstepension

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto