Hyrpersonal är en dyr konstnad för landsting och regioner.

S planerar lag för att bryta beroende av hyrläkare

Socialdemokraterna vill lägga fram ett nytt lagförslag för att minska kostnaderna för hyrpersonal och bryta beroendet. En utredning är tillsatt som ska kartlägga vårdens behov av hyrpersonal och den ska också ska lägga fram förslag om hur beroendet ska minska.
Ett ökat beroende av hyrpersonal, läkare och sjuksköterskor, hotar att belasta landstingen med enorma summor. Trots inriktning att bryta trenden fortsätter kostnaderna för landsting och regioner att öka. Förra året låg kostnaderna på 5,2 miljarder kronor, en uppgång med 13 procent på ett år, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Det är otryggt för patienterna att behöva berätta om sin sjukdomshistoria för varje ny läkare, det är heller inte bra för personalen, sa statsminister i en intervju i Svenska Dagbladet när förslaget presenterades.
Han tillstod dock att det emellanåt kommer att uppstå behov av inhyrd personal och han vill inte se något förbud. Det han vill uppnå är att landsting och regioner ska slippa vara beroende av hyrpersonal.
Något färdigt lagförslag finns inte, men det ska bland annat åtgärdas med en ökad ordinarie bemanning i vården.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto