Seniorer ska få mer inflytande

Lagstifta om pensionärsråd i varje kommun och höj bidragen till pensionärsorganisationerna. Det är ett av de senaste förslagen från Socialdemokraterna. Målet är att öka äldres inflytande i svensk politik.

– Förslaget är välkommet. Vi har i många år krävt att det ska vara obligatoriskt med pensionärsråd, där äldre kommer till tals, både i kommun och landsting. Och jag vill betona att det är viktigt att vi inte bara blir informerade om det som rör äldre utan också har möjlighet att påverka det politiska arbete, säger Berit Bölander ordförande i SKPF pensionärerna.
Även förbundets medlemmar anser att ålder har betydelse i de valda församlingarna, det visade en enkätundersökning som Här&Nu publicerade i nummer 1/2018.
Äldre är underrepresenterade i riksdagen. Vid förra valet 2014 var bara 2,6 procent av de 349 riksdagsledamöterna 65 år eller äldre, medan andelen äldre i samhället är 20 procent. För att ändra på detta vill nu Socialdemokraterna lagstifta om pensionärsråd i kommuner och landsting samt höja anslagen till pensionärsorganisationerna.
– Det är viktigt att man tar tillvara äldre erfarenheter både i det politiska arbetet lokalt i kommuner och landsting, men också att äldre röstas fram i riksdagsvalet, säger Berit Bölander

Möjlighet att påverka
Pensionärsråd bildades för första gången för cirka 40 år sedan i vissa kommuner. Anledningen var att äldres inflytande i den lokala politiken hade minskat med anledning av att kommuner slogs samman. Det är också genom pensionärsråden som pensionärsorganisationerna har en möjlighet att påverka politiken i frågor som är viktiga för äldre och kan bli informerade om vilka planer och åtgärder som politikerna tänker driva lokalt.

Finns inte i alla kommuner
I dag finns inte pensionärsråd i all kommuner och landsting. En kartläggning som Här&Nu har gjort visar att SKPF pensionärerna har representanter i nästan alla kommuner och landsting där förbundet har en avdelning. Det finns däremot kommuner där avdelningen har medlemmar, men där man inte har tillträde till pensionärsrådet eller kommuner som inte har något pensionärsråd alls.
Målet är att det ska finnas pensionärsråd i varje kommun och landsting från och med 2020. I förslaget ingår också ett höjt anslag till pensionärsorganisationerna med fem miljoner kronor från och med 2019. I dag delar de fyra pensionärsorganisationerna, SKPF pensionärerna, PRO, SPF seniorerna och RPG med totalt 830 000 medlemmar på åtta miljoner kronor, vilket motsvarar cirka tio kronor per medlem.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto