Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 har ökat kraftigt och har gett en ökad belastning på sjukvården.

Skärpta allmänna råd i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland

På grund av den ökande smittspridningen skärps nu de allmänna råden i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas. I Uppsala och Skåne gäller redan sedan tidigare lokala allmänna råd.

De skärpta allmänna råden genomför efter flera veckors ökad smittspridning och beslutet togs av Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkarna.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län har ökat kraftigt. Det har gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med ett ökat antal inskrivna patienter med covid-19 i slutenvården, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. 

Antalet smittade på äldreboenden har ökat
Antalet smittade personer inom särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet, enligt Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Särskilda restriktioner
Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Närkontakt vid vårdbesök tillåts
Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto