Spelar det någon roll vem som äger?

Jag äger ensam den fastighet där jag och min maka bor. Spelar det någon roll om det är jag som äger fastigheten själv eller om jag och min hustru äger den ihop?

Svar: Så länge ni är gifta med varandra och så länge ni båda lever och har hälsan har det, civilrättsligt sett, ingen större betydelse vem av er som står som formell ägare till fastigheten. Ser man till de skatterättsliga reglerna finns det vissa fördelar med att gemensamt äga fastigheten, till exempel har ni då bägge två möjlighet att göra ROT-avdrag.

Om läget förändras och du som ensam ägare till exempel skulle drabbas av svår sjukdom eller olyckshändelse, kan situationen emellertid bli besvärlig och i ett sådant läge kan vem som står som ägare av fastigheten få stor betydelse.

Om du som formell ägare drabbas av sjukdom som innebär att du inte kan sköta din ekonomi och/eller uttrycka din vilja, till exempel till följd av en stroke eller demens, kommer din hustru i princip inte att kunna göra någonting alls med fastigheten om inte kommunens Överförmyndare samtycker. Utan sådant samtycke kommer din hustru till exempel varken att kunna sälja, hyra ut eller ge bort fastigheten, inte ens till eventuellt gemensamma barn. Det finns heller ingen möjlighet att belåna fastigheten för att till exempel bekosta nödvändiga reparationer.

En annan konsekvens är att om din hustru inte är lagfaren ägare får hon heller inte del av köpeskillingen vid en eventuell försäljning. Hon kan därmed heller inte använda pengarna för att exempelvis köpa en ny, bättre anpassad bostad om så skulle behövas.

Om du överlåter hälften av fastigheten till din hustru, så att ni bägge står som lagfarna ägare, skulle din hustru i egenskap av delägare till fastigheten själv kunna begära försäljning av fastigheten. Hon skulle då också ha rätt att disponera över sin andel av köpeskillingen och till exempel kunna införskaffa ett annat boende. Hon skulle också kunna använda pengarna till levnadsomkostnader om hennes pension är låg.

Text Linda Fröberg