Pensionsångest avsnitt 5: Ulla Jonsson vann striden om mer bistånd

Ulla Jonsson tog strid med biståndshandläggaren i kommunen när hon bara fick en timme utevistelse per vecka. Efter åtta månader fick hon rätt och drömmer om att få komma ut i skogen.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman

stLight.options({publisher: "53875c69-490e-4fdc-88e8-0bb167809031", doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false});