Etikett: Demens

Bra kondition minskar risken för demens

Kvinnor som har bra kondition i medelåldern löper mycket mindre risk för att få demens när de blir äldre. Det visar en ny svensk studie från Sahlgrenska akademin där man studerat kvinnor och träning under 40 år.

När är livet mest värt att leva?

Under många års aktivt arbete i olika delar av svensk sjukvård har jag kunnat konstatera att förhållningssättet mot äldre – sköra människor alltid varit dåligt, men ändå försämrats ytterligare. Varför?

Nio av tio som får demensdiagnos bor hemma

De flesta som får en demensdiagnos i Sverige i dag är ungefär 80 år gammal. 90 procent av dem bor hemma i eget boende, majoriteten är kvinnor, och de flesta får sin diagnos i ett tämligen tidigt skede av sjukdomen.

SKPF med äldreminister till Köpenhamn

Måndag den 18 september besökte förbundsordförande Berit Bölander tillsammans med äldreminister Åsa Regnér och de övriga pensionärsorganisationerna Köpenhamn för att bland annat träffa Danmarks äldreminister Thyra Frank.