Etikett: Demens

Demens minskar hos äldre

En studie från Göteborgs universitet visar att förekomsten av demens minskade från 30 procent till 22 procent bland 85-åringar, mellan 1986 och 2008. Forskarna fann att orsaken var bättre strokebehandling och högre utbildning hos de äldre.

Ensamhet ökar risken för demens

Tidigare studier har visat att den som lever ensam i medelåldern har dubbelt såg hög risk att drabbas av demens och Alzheimers sjukdom senare i livet, i jämförelse med personer som är gifta eller lever i parförhållande. Nu visar ny forskning vid Karolinska institutet att den största riskfaktorn är att leva ensam och att detta livsförlopp är skadligare än att känna sig ensam.