Etikett: Fattigpensionär

Många går miste om bostadstillägg

Många pensionärer går miste om tillägg till pensionen eftersom de inte ansöker om bostadstillägg för pensionärer, BTP. Enligt Pensionsmyndigheten kan det röra sig om 100 000 pensionärer som har rätt till BTP, men inte får något. Sammalagt är det 290 000 pensionärer som får BTP i dag.

Ungdomarnas krav: Rättvisa pensioner

Som andra generationens invandrare bär de inte bara på föräldrarnas bakgrund, de förväntas också bli goda samhällsmedborgare, göra rätt för sig och bli framgångsrika. Men föräldrarnas låga pensioner gör att de egna valen begränsas.

Christer bedriver diakoni på Facebook

För 20 år sedan lämnade Christer Schwartz sitt arbete som butikschef inom dagligvaruhandeln för att bli diakon. Hans sociala arbete sträcker sig långt utanför kyrkans väggar. Med Facebookgruppen ”Pensionär till pensionär” förmedlar han hjälp till de som behöver.