– Man måste satsa mer offentliga medel till äldreomsorgen och se till att arbetsvillkoren blir så pass bra att dem som kommer in kan, vill och orkar stanna, säger Marta Szhebehely. professor i socialt arbete.

Ingen lättnad för personal inom äldreomsorgen

En ny rapport från Stockholms universitet visar att det är fortsatt stressig och minutstyrt för personalen inom hemtjänsten. Detta blir kännbart för de äldre som möter stressad personal, och inte sällan får acceptera att de får många besök vid behov av olika hjälpinsatser. Men det är också en situation som tär på personalen som inte orkar arbeta ett helt arbetsliv, eller slutar i förtid.

Minutstyrning är vanlig inom hemtjänsten, men det är varken bra för personalen eller de äldre säger Marta Szebehely som är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet till Sveriges radios Ekoredaktion.
– Jobbet är mycket mer detaljstyrt. Och det är ett stort problem. Om det är väldigt mycket i detalj bestämt vad man ska göra när man kommer hem till den äldre, då är det inte bara personal som får ett minskat handlingsutrymme. Det gäller de äldre också som får mindre möjligheter att påverka hur hjälpen ska utföras och vad man ska få hjälp med, säger Marta Szebehely.
I studien visar hon och hennes medarbetare att antalet besök som hemtjänstpersonalen gör hos de äldre fortsätter att öka. På tio år har besöken ökat från nio till tolv besök per dag. Det är inte bara fler besök utan de är också kortare, visar studien. Samtidigt upplever över 30 procent att de arbetar underbemannat varje dag.

Upprörd över minskade resurser
I en tidigare intervju för SKPF pensionärernas medlemstidning Här&Nu har Marta Szebehely upprörts över de minskade resurserna inom äldreomsorg och hemtjänst:
– Pengarna till äldreomsorgen har inte hängt med ökningen av antalet äldre. Mindre resurser, färre platser på äldreboenden, tyngre arbete i äldreboenden, tyngre jobb inom hemtjänsten, detaljstyrd hemtjänst. Allt detta ser vi väldigt tydligt i personalens svar, säger hon.
Hennes lösning är att det måste läggas mer pengar på äldreomsorgen:
– Äldreomsorgen är så viktig för hela samhället, det är en del av vår sociala infrastruktur. Det handlar inte bara om den som just nu får äldreomsorg, det handlar också om att vi ska kunna lita på att det finns god äldreomsorg när vi blir gamla. Vi måste helt enkelt satsa mer på äldreomsorgen, slår Marta Szebehely fast.

– Frågan om hur hemtjänsten fungerar är alltid en het fråga. Och särskilt nu är resurserna minskar. Personalen får en ökad arbetsbelastning, de äldre får inte den vård som de har rätt till och önskar. Båda dessa faktorer är viktiga för våra medlemmar som först jobbar inom vård och omsorg och sedermera blir vårdnadstagare, säger SKPF pensionärernas ordförande Berit Bölander.

SKPF pensionärernas krav:
Underbemanning och platsbrist skapar otrygghet för enskilda och en bristande tillit till att samhället förmår ta hand om den som blivit äldre och sjuk. Vi behöver fler händer i vården, med kunnig och engagerad personal som orkar arbeta ett helt arbetsliv. Vi behöver också fler äldreboenden samt trygg och säkert boende för äldre med särskilda behov. Förbundet vill att äldres säkerhet och behov alltid sätts i först rummet och att bemanningen svarar mot dessa behov. Att det finns tydliga och trygga ledare inom äldrevården , med tillräckliga resurser och befogenheter att skapa en bra miljö för de äldre och en god arbetsmiljö för de anställda. (Handlingsprogram 2017-2020)

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto