Etikett: Hemtjänst

Mer stöd till äldre vid hemgång från sjukhus

Många äldre med stora vård- och omsorgsbehov får ta ett alltför stort ansvar för sina vård- och omsorgskontakter. När äldre skrivs ut från sjukhuset behöver de många gånger stöd från hemtjänst, hemsjukvård eller andra insatser. För att undvika återinskrivning lägger regeringen 24 miljarder extra för att kunna ge en trygg hemkomst.

Det kan bli enklare att bevilja hemtjänst

Regeringen vill att det ska bli enklare för äldre personer att få hemtjänst. Den förenklade tjänsten ska gälla vardaglig service och personlig omvårdnad. Förslaget kan, om det går igenom i riksdagen, träda i kraft den 1 juli 2018.

Ulla, 89, blev fånge i sitt hem

När biståndshandläggaren bara beviljade Ulla Jonsson, 89, en timme promenad/utevistelse per vecka, överklagade hon beslutet till Kammarrätten. Efter åtta månader fick hon äntligen rätt till ytterligare fyra timmar per månad. Men hela förra sommaren var hon instängd i sin lägenhet i Spånga norr om Stockholm.