Etikett: Hemtjänst

Få kommuner har rutiner vid missbruk hos äldre

Alkoholkonsumtionen bland äldre ökar med ökade krav på hemtjänstpersonalen. Men bara 10 procent av kommunerna har rutiner för hur man ska agera när man upptäcker att någon dricker för mycket.

Hemtjänstföretag ska betala tjänstepension

Från och med den 1 maj säger Stockholms stad upp avtalen med alla privata hemtjänstföretag. Målet är att på så sätt förbättra villkoren för personalen och de äldre genom att höja kraven på utförarna. Bland annat ska personalen garanteras tjänstepension, lön, arbetstid och semester enligt kollektivavtal.

15 olika personal på två veckor i hemtjänsten

Andelen äldre som får olämpliga läkemedel minskar, däremot får fler äldre tio läkemedel eller fler. Och fortfarande möter äldre med hemtjänst många olika personer, i genomsnitt 15 personal på två veckor. Variationen i kommunerna är mellan 4 till 26 personer. – Det är inte acceptabelt. Problemen måste vi ta upp i KPR och LPR för att få till en förändring, säger Gunvor Petersson, sakkunnig inom äldreomsorg i SKPF.