Äntligen kan vi träffas och börja återgå till att leva som vanligt. Så gott som alla restriktioner tas bort från och med den 9 februari. Men ovaccinerade uppmanas att fortsatt hålla avstånd och undvika trängsel.

Restriktionerna mot covid-19 tas bort

På onsdag den 9 februari 2022 kan vi börja ta bort de åtgärder som vi har haft med anledning av smittspridning av covid-19. Krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar slopas. Då kärvs inte längre avstånd mellan sällskap och inte heller krävs särskild storlek på sällskapet. Det krävs inte heller längre vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

Nu bedömer regeringen och Folkhälsomyndigheten att läget i samhället är tillräckligt stabilt för att man ska kunna avveckla de hittills rådande smittskyddsåtgärderna.
Detta med anledning av att covid-19-varianten omikron inte ger lika allvarlig sjukdom som tidigare varianter. Vårdbelastningen inom intensivvården och övrig sjukhusvård har inte ökat trots att smittspridningen är hög. Och de allra flesta som tillhör riskgrupper har nu fått en tredje dos vaccin.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten anser att vaccinationerna är det enskilt viktigaste verktyget för att bekämpa covid-19 och uppmanar alla som är över 12 år att vaccinera sig så snart som möjligt.
 Det är det bästa sättet att skydda sig själv och andra mot covid-19, sa socialminister Lena Hallengren vid pressträffen den 3 februari.

Avvecklingen av smittskyddsåtgärderna kommer att genomföras i två steg: Steg 1 tas den 9 februari, och steg 2 väntas ske den 1 april 2022.

Avveckling från den 9 februari 2022

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Serveringsställen: Begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid tas bort.
 • Mässor: Deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet: Kvadratmeterbegränsningar tas bort.
 • Långväga kollektivtrafik: Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd tas bort.
 • Privata sammankomster i exempelvis hyrda lokaler: Deltagartak tas bort.
 • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus: Ej längre avrådan från att ordna eller delta i dessa.
 • Sociala sammankomster: Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.

Från och med den 1 april kommer de kvarstående rekommendationerna att tas bort eller anpassas efter då rådande smittspridning. Därefter kommer bland annat rekommendation om vaccinering finnas kvar samt de särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvårds- och omsorgsmiljöer.
Frågan om covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig men inte klassificerad som samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom ska beredas av regeringen efter önskemål från Folkhälsomyndigheten.
Därefter tas beslutet i riksdagen. Enligt smittskyddslagen krävs lagstiftning för att omklassningen ska kunna ske.

Detta gäller även efter den 9 februari 2022

 • Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
 • Den som är ovaccinerad rekommenderas att undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt. 
 • En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt. 
 • Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv tillbakagång. 
 • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället. Vidare har Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny provtagningsindikation som fokuserar testning på patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto