Etikett: Socialminister

Nytt kompetenscentrum för äldreomsorg

Ett länge efterlängtat kompetenscentrum för äldreomsorg ska nu inrättas vid Socialstyrelsen. Myndigheten får regeringens uppdrag att inrätta och organisera det nationella kompetenscentret Socialstyrelsen får också fortsatt i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner inom ramen för kompetensatsningen Äldreomsorgslyftet som för 2022 är 1,7 miljarder kronor.

Ja till vaccinbevis på platser med trängsel

Regeringen beslutade den 5 januari att man på serveringsställen med flera platser, där trängsel och smittspridning är särskilt stor, ska kunna använda vaccinationsbevis. Syftet med vaccinationsbevisen är att minska smittspridningen i samhället. Vidare är det Folkhälsomyndigheten som ska besluta om ett eventuellt krav.

Vaccinationsbevis införs från 1 december

Regeringen vill införa krav på vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som teater, restauranger, bo med flera där över hundra personer vistas vid ett och samma tillfälle.

Ny äldreomsorgslag till 2022

Regeringen har tillsatt Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell som särskild utredare med uppdrag att föreslå en ny äldreomsorgslag. Målet är att förbättra äldreomsorgen samt tydliggöra både dess uppdrag och innehåll.