Etikett: Socialstyrelsen

Multisjuka åter i vård lika ofta som för tio år sedan

Det är lika vanligt i dag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter utskrivning, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Utredaren drar slutsatsen att en förbättring skulle kunna uppnås om det fanns möjlighet att göra läkarbedömningar i hemmet alla dagar, dygnet runt.

Stora skillnader i omvårdnad i äldreomsorgen

Det finns stora skillnader i hur kommunerna arbetar med att förebygga undernäring, trycksår, fallskador och nedsatt munhälsa hos äldre. Och de som har hemtjänst möter fortsatt många olika personal, mellan 7-23 personer under en tvåveckorsperiod. Socialstyrelsens öppna jämförelser visar på brister vård och omsorg om äldre.

Bluffsköterskor anmäls av Socialstyrelsen

Tänk om sjuksköterskan som tar hand om dig på vårdcentralen inte är en riktig sjuksköterska, utan en hönsuppfödare som har köpt en falsk examen utomlands? Med EU-regler som tvingar Sverige att erkänna andra länders examensbevis finns det ljusskygga genvägar in i den svenska sjukvården. Nu polisanmäler Socialstyrelsen ett antal sjuksköterskor som misstänkts ha bluffat till sig legitimationer via universitet i Rumänien.