Underfinansieringen drabbar kvinnor mest

Bland dem som får offentligt finansierad äldreomsorg är hela 70 procent kvinnor. Över 90 procent av alla undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor. Deras löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö påverkas direkt av hur mycket eller lite politikerna väljer att satsa på äldreomsorgen. De låga lönerna hör ihop med värdediskrimineringen av kvinnors arbete och den deltidsnorm som fortfarande härskar inom äldreomsorgen.

För en tid sedan uppmärksammade SR Ekot Arbetsmiljöverkets inspektioner av äldreomsorgen. Hittills har inspektionerna visat på brister hos nära 90 procent av arbetsställena. Våra medlemmar har larmat om för låg bemanning under många år. Arbetsmiljöverkets inspektioner styrker medlemmarnas vittnesmål. Den orimligt höga arbetsbelastningen och minutstyrningen leder till branschens höga sjukskrivningstal. 

Flera forskare och organisationer har belyst hur anhörigomsorgen har växt i Sverige under de senaste åren. I dag är det vanligare bland äldre med omsorgsbehov att få hjälp av sina barn och andra närstående utanför hushållet än av hemtjänsten.

Hushållsarbete, tillsyn, personlig omsorg och medicinsk omsorg är vanligare bland kvinnor. Annan praktisk hjälp är vanligare bland män. 

Det är tydligt att äldreomsorgens underfinansiering slår allra hårdast mot kvinnor. Det här är oacceptabelt och det är ovärdigt ett feministiskt välfärdsland. Kvaliteten på vården och omsorgen står i direkt relation till hur äldreomsorgen finansieras, organiseras och bemannas. Rätt bemanning är grundläggande för en kvalitativ äldreomsorg. 

När personalen därtill är rätt utbildad, får en rimlig balans mellan krav och resurser, har en god arbetsmiljö och tillräckligt med tid hos omsorgstagarna, får de äldre en god kvalitet på sin vård och omsorg. 

Text Maria Ahlsten, Kommunal