Utvecklingen går oändligt långsamt

Folksams senaste pensionsrapport visar att kvinnor i genomsnitt får ut 5 415 kronor mindre i pension varje månad, jämfört med män. I fjol minskade löneskillnaderna något, men utvecklingen går oändligt långsamt. I den här takten kommer pensionsgapet mellan kvinnor och män inte att slutas förrän år 2070 – när årskullen födda 2005 fyller 65 år.

Enligt LOs årliga lönerapport ligger medellönen för kvinnor på 87 procent av männens år 2017. Den snabbaste vägen framåt är därför rejäla löneökningar inom de kvinnodominerade branscherna, genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Nästan 60 procent av Kommunals medlemmar arbetar deltid, många mot sin vilja. Här ligger ett stort ansvar på arbetsgivarna att organisera och planera arbetet så att anställda både har rätt att arbeta heltid och har god arbetsmiljö, så att de orkar arbeta ända fram till pensionsåldern.

Kommunal och Sveriges kommuner och landsting har en överenskommelse om att heltid ska vara norm inom välfärden. Innan 2017 är slut ska alla kommuner ha en plan för hur de ska uppfylla det målet. Men för att kvinnor ska kunna gå upp till heltid krävs även en normförändring i samhället. Män behöver ta ett större ansvar för det obetalda arbetet. Mammor tar fortfarande ut fyra av fem föräldradagar innan barnet fyllt två år.
Med låga pensioner blir många kvinnor ekonomiskt beroende av en partner för att klara livet som pensionär. Sju av tio kvinnor som jobbat inom vård och omsorg är beroende av garantipension. Swedbanks pensionsprognos visar att många av dagens yrkesverksamma kommer att gå minus på sin framtida pension. Bland de yrkesgrupper som beräknas ha högre utgifter än inkomster finns bland andra barnskötare och undersköterskor.

För att säkerställa att gruppen redan fattiga pensionärer inte halkar efter ännu mer vill Kommunal bland annat att garantipensionen höjs och inkomstindexeras.
För visst är det en rimlig begäran – att de hundratusentals kvinnor som arbetar hela yrkesliv inom välfärden och betalat inkomstskatt under decennier ska kunna leva på sina pensioner?

Text Maria Ahlsten/Utredare Kommunal