Vad innebär att sitta i orubbat bo?

Jag undrar över begreppet ”sitta i orubbat bo”. Vad jag förstår har det att göra med att en make eller maka ska kunna bo kvar i sitt hem även efter att den ena gått bort? Att barn ska vänta med att få ut sitt arv tills efter båda föräldrarna gått bort? Stämmer detta, finns det sätt att skriva testamente så detta blir möjligt, och gäller det i så fall även särkullbarn?

Svar: Att ”sitta i orubbat bo” är ett ålderdomligt och lite otydligt begrepp som anses innebära att en efterlevande make ärver en avliden make och får behålla arvet under sin resterande livstid. Därefter ska en andel av den efterlevandes kvarlåtenskap, motsvarande den ärvda andelen, ärvas av den först avlidnes barn eller andra släktarvingar, till exempel syskon eller syskonbarn. Orubbat bo innebär alltså att den efterlevande ärver enligt det begrepp som heter fri förfoganderätt. 

Makar som endast har gemensamma barn och makar som inte alls har några barn ärver varandra med fri förfoganderätt enligt lag och behöver därmed inte skriva testamente för att ”sitta i orubbat bo”. Makar som har barn som inte är gemensamma har ingen arvsrätt enligt lag och måste skriva testamente om de vill ärva varandra. De kan i testamentet skriva att den efterlevande ska ärva allt med fri förfoganderätt när den förste av dem avlider, men då bröstarvingar (barn, barn till avlidna barn) alltid har rätt att kräva hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten, oavsett vad testamentet säger, är det upp till de icke gemensamma barnen om de är villiga att vänta på att få sitt arv eller om de vill få ut hälften när föräldern avlider och den andra halvan när styvföräldern därefter avlider. 

Om makar har barn som inte är gemensamma kan de alltså inte skriva ett testamente som garanterar att den efterlevande maken får ”sitta i orubbat bo”.  

Text Arne Larsson, Familjens jurist