Vår tid är inte unik

Under läsning om Romarrikets historia visade det sig att allt det som vi har i dagens samhälle redan fanns i antikens Rom. Påståendet kan verka tillspetsat- naturligtvis körde inte antikens romare omkring i bilar eller talade i telefon – men det gav ändå en tankeställare.

Tekniskt kunde gamla Rom, liksom andra antika städer, visa upp fungerande och avancerade lösningar till exempel i fråga om vattenförsörjning, boende och transporter. När det gäller mer immateriella saker fanns det mycket som dagens människa skulle känna igen: detaljerade avtal om affärer och andra angelägenheter, penningutlåning, offentliga tjänstemän, politiska beslutsorgan, nöjen, med mera.

Jag slås många gånger av hur utvecklade arrangemang och ingående kunskap om mycket i omvärlden som tidigare kulturerna och samhällena redan har haft före oss.
Däremot reagerar jag oftast med en inre suck till påståendet att vi just nu lever i en brytningstid. Nyss var det mobiltelefonen som sades revolutionera världen, därefter kom de sociala medierna och dessa dagar är det tingens internet (loT- Internet of Things) som ska förändra vårt liv i grunden.
Men datorn har hjälpt oss redan i över sex decennier och blickar vi ytterligare några generationer bakåt ser vi att innovationer såsom radion, flygplanet, (tråd-) telefonen och tv-apparaten innebar minst lika stora förändringar i samhället som dagens nyskapelser bidrar med.

Elektricitet, allmän läroplikt, bättre sjukvård och maskiner av olika slag var likaså nyheter som för länge sedan började förflytta människan in i modernare tider.
Ändå tackar jag för landvinningarna. Inte skulle jag vilja genomgå en kirurgisk operation utan bedövning- eller ens knacka ner mina texter på skrivmaskin.

Framför allt i fråga om värderingar känns det förflutna unket redan om vi backar 15-20 år i tiden. Jag tänker till exempel på hur inställningen till jämställdhet, könsroller och hierarkier förändrats.
Vår tidsålder är inte unik, men den är den bästa hittills.

Läs fler inlägg på Seniorvärlden.

Text Peter Sandberg