Kungliga vetenskapsakademien anser att användning av munskydd är en viktig åtgärd för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken.

Vetenskapsakademien rekommenderar munskydd

Enligt en rapport från Kungliga vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 är munskydd och god ventilation bra för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken och inomhus.

De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten råder i dag bygger på att smitta överförs genom att den sjuka utsöndras droppar som innehåller coronavirus, som faller till marken eller landar på olika ytor. Av det skälet är fysisk distansering med upp till två meter och noggrann handhygien de viktigaste rekommendationerna till allmänheten.

Men enligt vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 visar nyare forskning att smitta också sker via små droppar som blir kvar i luften längre tid. Och att luftburen smitta kan spela en särskilt stor roll vintertid när fler vistas längre tid i dåligt ventilerade lokaler.

Slutsatsen som expertgruppens drar är att användning av munskydd och god ventilation med luftutbyte är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer. Dessutom menar man att användningen av munskydd är särskilt viktig inom sjuk- och äldrevård.

Expertgruppen anser att de skärpta restriktioner som regeringen gått ut med är bra och att det är viktigt att alla följer dem. Samt även att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gjort. Men, gruppen menar för att  man också borde ta till munskydd och ventilation för att snabbt få ner smittspridningen.

Kungliga vetenskapsakadmien
Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 bildades i början av hösten och har som uppgift att inventera kunskapsläget om viruset Sars-CoV-2 och sjukdomen covid-19, samt belysa vilka lärdomar det går att dra om bland annat smittskydd. Expertgruppen ska avge en slutrapport före utgången av 2021 men dessförinnan kommer även ett antal delrapporter att släppas. Gruppen består av åtta personer, några av Sveriges främsta experter på mikrobiologi, smittskydd och immunologi. Det finns även en referensgrupp.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna