Många fortsätter att arbeta efter fyllda 65, men normen är fortfarande att gå i pension vid 65.

65 fortsatt norm att gå i pension

Allt fler väljer att pensionera sig vid andra åldrar, men normen är fortfarande 65, visar en ny rapport, Nyblivna pensionärer 2017, från Pensionsmyndigheten. Fler män än kvinnor har riktigt låg pension, men också riktigt hög och pensionsinkomsterna mellan könen minskar.

Statistiken för 2017 visar att den vanligaste pensioneringsåldern fortfarande är 65 år, men fler väljer att pensionera sig både tidigare och senare.
– Det är ungefär lika många kvinnor som män som gick i pension under året, men det var något större andel kvinnor än män som valde att gå i pension vid 65 års ålder: 51 procent bland kvinnor mot 45 procent bland männen, säger Inger Johannisson, analytiker på Pensionsmyndigheten och en av rapportförfattarna.

Kvinnor fick i genomsnitt 11 200 kronor per månad i inkomstgrundad pension, medan motsvarande belopp för män var 13 000 kronor per månad. Av detta utgjorde beloppen för utbetald premiepension 1 100 kronor per månad för män, och 1 000 kronor per månad för kvinnor.

Fler män med låg pension
– Statistiken visar att spridningen i pensionsinkomst var relativt låg för nyblivna pensionärer förra året. Samtidigt är det fler män än kvinnor som hade både riktigt låga men också relativt höga pensionsinkomster. Vi ser också att skillnaden i pensionsinkomst mellan könen minskat det senaste decenniet, säger Markus Andersson, analytiker vid Pensionsmyndigheten och den andra rapportförfattaren.

Statistiken för 2017 visar att det var relativt få nyblivna pensionärer som hade så låg inkomstgrundad pension att de hade rätt till full garantipension. Bland de nyblivna pensionärerna var det cirka 25 procent av kvinnorna och 14 procent av männen som fick garantipension i någon utsträckning. Män fick ett större grundskyddsbelopp än kvinnor, 2 000 kronor per månad medan motsvarande belopp till kvinnor var 1 600 kronor per månad.

Fler kvinnor får bostadstillägg
– Av nyblivna pensionärer var det närmare 8 procent av kvinnorna och 5 procent av männen som fick bostadstillägg, Där var det genomsnittliga beloppet på 2 800 kronor per månad och ungefär lika mellan könen, säger Inger Johannisson.

Närmare 2 procent av kvinnorna och 1 procent av männen fick ekonomiskt stöd i form av äldreförsörjningsstöd. Där var det utbetalade beloppet i genomsnitt 1 800 kronor per månad till kvinnor och 1 600 kronor till män.

Äldreförsörjningsstödet samordnas med bland annat bostadstillägget, och i stort sett samtliga som fick äldreförsörjningsstöd fick också bostadstillägg.

De flesta tar hela pensionen
De flesta som påbörjade uttag av inkomstgrundad allmän pension under 2017 tog ut hela månadsbeloppet. Endast 6 procent tog ut delar av sin pension och av dem tog de flesta ut halva månadsbeloppet.

– Den vanligaste första uttagsåldern var 61 år, både bland kvinnor och män. Av dem som tog ut delar av sin allmänna pension var 27 procent 61 år, där minskar andelen med stigande ålder, avslutar Markus Andersson.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphotos

Senaste artiklarna