Författare: Redaktionen

Årets årserfarna sommarpratare

Listan med årets sommarpratare är här. På topplistan över seniorer som får göra sina röster hörda hittar vi Bert-Åke Varg och Siw Malmqvist, men här finns flera kända 65-plusare.

Pensionsåldern för första uttag höjs nästa år

Från och med nästa år höjs den ålder som ger rätt till allmän pension från 62 till 63 års ålder. Samtidigt höjs den ålder för när man har rätt till garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg från 65 till 66 år. Detta styrs också av när du är född.

Svenskar tar ut pension senast i Norden

I Sverige är den genomsnittliga pensionsåldern högre än i alla andra nordiska länder. I en jämförelse som finska Pensionsskyddscentralen har gjort, visar också att den som tar ut pension senare också får högre pension.