Ett nytt tryggare PPM-system ska vara på plats under 2020.

Premiepensionssystemet ändras 2020

Riksdagens pensionsgrupp vill reformera premiepensionssystemet, PPM, för att det ska ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. En utredning ska lämna förslag senast den 1 november 2019 och ett nytt, tryggare PPM ska införas 2020.

Premiepensionssystemet är den del som pensionsspararen själv förfogar över, men flera utredningar har visat att premiepensionens konstruktion gör det svårt för den enskilde att välja fonder. I dag finns över 800 fonder på fondtorget för premiepension.
De senaste åren har det även visat sig att oseriösa aktörer utnyttjat människors okunskap genom metoder som inte hör hemma i ett gemensamt trygghetssystem. Pensionsmyndigheten har konstaterat att flera fondförvaltare brutit mot det gemensamma avtalet och har därför sagt upp avtalen med 21 fonder och avregistrerat dem från fondtorget.
Pensionsmyndigheten driver också flera rättsprocesser både i Sverige och utomlands för att de drabbade pensionsspararna ska få tillbaka sina pengar.

Pensionerna ska vara trygga
Pensionsgruppen, som består av representanter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, är överens om att premiepensionssystemet ska behållas men att systemet måste reformeras för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner.
– Dina pensionspengar ska alltid vara trygga och säkra. Pensionsspararnas pengar ska aldrig behöva jagas i skatteparadis och du ska inte behöva vara finansexpert för att få en bra pension, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

PPM ska reformeras i två steg
Premiepensionssystemet ska reformeras i två steg och staten kommer ta ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas aktörer som lurar till sig våra framtida pensioner.
I väntan på en större reformering har riksdagen i ett första steg beslutat att från och med 1 november 2018 införa hårdare krav på de fonder som finns i dagens premiepensionssystemet. Åtgärderna kommer göra fondtorget mer tryggt, men det kommer fortfarande vara svårt för den enskilde att överblicka och välja fonder, samt för myndigheter att utöva kontroll och tillsyn.
I ett andra steg får utredaren Mikael Westberg i uppdrag att presentera förslag på ett regelverk för ett nytt, kontrollerat och upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen ska även lämna förslag på en ny myndighet som ska upphandla fonder och ha ansvar för att utbudet på fondtorget är tryggt och har god kvalitet. En konsekvens av dessa åtgärder är att antalet fonder kommer minska avsevärt.

  • Fakta utredningen
    Utredaren Mikael Westberg är i dag chefsjurist på Pensionsmyndigheten där han bland annat varit inblandad i hanteringen av de pågående rättsprocesserna för att säkra och hämta hem pensionsspararnas pengar. Westberg tillträder efter sommaren en ny tjänst som rättschef på Försäkringskassan.
    Utredningen om ett nytt premiepensionssystem är en del av Pensionsgruppens pensionsöverenskommelse från december 2017. Utredningen ska senast den 1 november 2019 lämna förslag på nytt regelverk och reglering av den nya myndigheten. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 augusti 2020. Ambitionen är att det nya systemet ska vara på plats under 2020.
    Pensionsgruppen har även kommit överens om att inom kort tillsätta en särskild översyn av risknivån i förvalet i premiepensionssystemet.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto