Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje vaccindos redan från 1 september till personer med nedsatt immunförsvar.

Tredje dos till personer med nedsatt immunförsvar

En tredje vaccindos redan från 1 september till personer med nedsatt immunförsvar. Folkhälsomyndigheten justerar sina rekommendationer och menar att personer som, på grund av sjukdom eller behandling, har ett kraftigt nedsatt immunförsvar bör få en tredje vaccindos mot covid-19.

Rekommendationen riktar sig till hälso- och sjukvården och gäller i nuläget för individer 18 år eller äldre. Det är läkaren som behandlar som gör bedömningen vilka personer som kan bli aktuella för en tredje dos mot covid-19 och det är Folkhälsomyndigheten, tillsammans med olika specialister, som föreslår vilka riskgrupper som är aktuella.

Folkhälsomyndigheten menar att personer med allvarlig medfödd eller förvärvad immunbrist på grund av sjukdom eller behandling, skulle kunna få ett bättre skydd med en extra dos vaccin mot covid-19. Detta med anledning av att dessa patientgrupper ofta får ett sämre antikroppssvar av två doser jämfört med friska individer.
– En extra dos vaccin skulle kunna stärka skyddet hos många med kraftigt nedsatt immunförsvar och det kan även bli aktuellt med fler doser. Det kommer i praktiken att bli viktigt med behandlande läkares bedömningar. Vi vill också poängtera vikten av att anhöriga vaccinerar sig mot covid-19 och att alla fortsätter att hålla avstånd, stannar hemma om man är sjuk och testar sig, säger statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten.

Aktuella för dos kan justeras
Informationen om vilka patientgrupperna som blir aktuella för en tredje dos kan komma att justeras framöver. Uppskattningsvis rör det sig om minst 40 000 personer.

Den extra dosen ska kunna ges åtta veckor eller senare efter dos två. Den nedre åldersgränsen och intervallet kan komma att ändras allt eftersom kunskapsläget utvecklas.
En tredje dos till allmänheten, tror Anders Tegnell däremot inte på. Inte just nu, i alla fall, även om skyddet mot covid-19 måste förnyas på sikt, på samma sätt som vissa andra vacciner.

Andra riskgrupper kan bli aktuella
Under hösten kan också vissa riskgrupper komma att erbjudas en påfyllnadsdos, i första hand äldre boende i särskilt boende och personer äldre än 80 år.

Det övergripande arbetet med vaccination mot covid-19 i Sverige görs i fyra steg, där det första steget har varit massvaccination av den vuxna befolkningen. Steg två är att nå grupper med låg vaccinationsgrad samt eventuellt ge påfyllnadsdoser för grupper med högst risk för svår sjukdom och steg tre att eventuellt ge en större del av befolkningen en påfyllnadsdos.
Arbetet med ett mer långsiktigt vaccinationsprogram i steg fyra kommer att utvecklas under hösten och tillgången på vaccin bedöms i nuläget som god under flera år framöver.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto