Folkhälsomyndigheten lättar något på restriktionerna för 70+. Att träffas och umgås utomhus går bra förutsatt att man håller rekommenderat avstånd.

Inga lättnader för 70+

Restriktionerna för gruppen 70+ blir kvar. Det fastslog Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson vid tisdagens presskonferens. En genomgång av alla fall som insjuknat i covid-19, visar att myndigheten ligger rätt i sin bedömning – sjukdomen är särskilt farlig för äldre, där också dödligheten är stor.

– Jag oroar mig för de som är bundna i sitt hem och inte kan komma ut. De är kanske isolerade, rädda och väldigt ensamma, säger SKPF pensionärernas ordförande Berit Bölander.
– Vi hade hoppats på lättnader för de friska äldre som inte har några underliggande sjukdomar. Det blir tufft för många i vår åldersgrupp som kanske inte har nära anhöriga. De blir dubbelt isolerade, menar Berit Bölander.

Borde ha lättats upp
Det har nästan gått två månader sedan Folkhälsomyndighetens tuffare restriktioner för 70+ började gälla: Stanna hemma, undvik sociala kontakter, håll avståndet.
Personer över 70 år bedömdes som en särskild utsatt riskgrupp, där omsorgen om dem bör vara lika omfattande som för andra personer med nedsatt immunförsvar och underliggande sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes med flera.
– Jag kan tycka att för dem som är friska äldre så borde restriktionerna ha kunnat lättats upp och gällt som för andra friska personer. Men jag ser ju statistiken och förstår Folkhälsomyndighetens ställningstagande. Det är klart att äldre blir mer sårbara med stigande ålder och immunförsvaret försämras. Och sjukdomen är oberäknelig och mycket farlig. Ingen vet hur allvarligt den drabbar, och en äldre som blir sjuk i covid-19 är särskilt utsatta, säger Berit Bölander.

Träffas utomhus
Samtidigt är hon nöjd med att Folkhälsomyndigheten nu lättar något på den sociala distanseringen och tillåter aktiviteter utomhus, förutsatt att man håller avståndet.
– Ja, då kan man ju njuta lite av våren och försommaren, träffas för en picknick, se barn och barnbarn – på avstånd förstås – möta vänner och kanske spela boule eller bara promenera. Då kan man i alla fall se varandra i ögonen och uppfatta hur saker och ting ligger till.
– Vi måste visa omsorg och försöka tänka positivt.

”Håll i håll ut”
På presskonferensen betonade socialminister Lena Hallengren att regeringen och myndigheterna gör allt för att coronavirusets verkningar ska bli så hanterbara som det bara går. Och att man i denna strategi vädjar till svenska folket ”Håll i och håll ut”
– Ja, vi får göra så gott vi kan. Använda sunt förnuft och lita på att myndigheterna gör de rätta bedömningarna. Men det är klart att jag oroar mig för våra medlemmars hälsa. Ensamma och sjuka äldre, hur går det för dem? Vi måste uppbåda styrka inte bara för vår egen del utan också fundera på vad vi kan göra för de äldre som nu isoleras ännu mer och kanske blir deprimerade i sin ensamhet. Vi kommer att ha mycket att ta igen också för att minska efterverkningarna; sjukdom och ohälsa som kommer i coronavirusets spår, tror Berit Bölander.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto