7 av 100 i särskilt boende svarade själva på socialstyrelsens enkät

7 av 100 i särskilt boende svarade själva på socialstyrelsens enkät

7 av 100 i särskilt boende svarade själva på socialstyrelsens enkät

7 av 100 i särskilt boende svarade själva på socialstyrelsens enkät