Svårare få jobb redan vid 40

Du är för gammal. Sorry. Du är ju över 40…
Så tidigt börjar diskrimineringen av äldre som söker arbete, visar ett stort upplagt experiment med fiktiva jobbansökningar.
Nya regler i diskrimineringslagen ska förmå arbetsgivare att bättra sig.

Forskaren Magnus Carlsson trodde att det skulle visa sig vara svårare för personer över 55 att få jobb.
– Men brytpunkten fanns redan vid 40–45. Sen fortsätter fallet ända fram till pensionsåldern. Vi blev klart förvånade.
Han är nationalekonom och gjorde experimentet tillsammans med kollegan Stefan Eriksson på uppdrag av Ifau, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
De skickade ut 6 000 jobbansökningar. Forskarna valde sju yrken som inte kräver högre utbildning, bland annat butikssäljare, lokalvårdare och fordonsförare. Ansökningarna var påhittade. Likalydande brev skickades ut, men med olika åldrar från 35 till 70 år.
De räknade samman hur många som fick positiva svar med inbjudan att berätta mer om sig själva eller komma till intervju, och hur många som blev avvisade.
Sannolikheten att bli positivt kontaktad visade sig ligga på 17 procent för dem runt 35 år och sjönk sedan kraftigt redan i 40-årsåldern. Närmare pensionsåldern var det bara ett par procent som fick ett intresserat svar.
– Det är rätt så vanligt att arbetsgivaren inte ens hör av sig till en sökande, säger Magnus Carlsson.
– Det är som regel väldigt svårt att mäta diskriminering, men här finns inga andra förklaringar än ålder.

Beror inte på ålderism
Forskaren tror inte att det beror på någon sorts åldersrasism mot seniorer, det man kallar ”ålderism”. I så fall borde det inte slå till så tidigt som vid 40, menar han.
Forskarna gjorde även en enkät bland arbetsgivare. De sa sig å ena sidan gilla åldersblandade arbetsgrupper och ansåg att mogna människor ofta har bättre yrkeskunskaper.
Men å andra sidan hade de föreställningar om att förmågan att lära sig nya saker, att anpassa sig, vara flexibel, driven och initiativrik minskar redan efter 30.
Vilket visserligen kan stämma för vissa.
– Men man kan ju aldrig veta om det stämmer för den enskilda personen. En 65-åring kan ha hälsan i behåll, vara flexibel och initiativrik, säger Magnus Carlsson.
– Merparten av 60–70-åringar är friska och arbetsföra. Att då ha sådana uppfattningar är väldigt dåligt för arbetsmarknaden.

Arbetsgivarnas syn
Allt fler blir allt äldre och ska i sin tur försörjas av allt färre yngre i arbetslivet.
– Den demografiska utmaningen blir svårare att klara av med den ganska starka åldersdiskrimineringen som vi ser. Mycket fokus har legat på hur folk ska kunna och vilja arbeta längre, men lite fokus på hur arbetsgivarna ser på det.
Den enskilde kan lätt tappa sugen och låta bli att söka nytt jobb om det ändå inte ger något, menar Magnus Carlsson. Den som borde söka sig till ett mer passande jobb gör det inte, utan klamrar sig fast.

Merparten av 60–70-åringar är friska och arbetsföra. Att då ha sådana uppfattningar är väldigt dåligt för arbetsmarknaden

– Det innebär minskad rörlighet på arbetsmarknaden. Varje sådan felmatchning mellan arbetsgivare och arbetstagare leder till en sämre produktivitet.
Ifau-rapporten behandlar uteslutande den privata sektorn. Magnus Carlsson tror att samma mönster finns hos stat och kommun.
Har slitsamma jobb
Men Johan Ingelskog känner inte igen den bilden. Han hanterar diskriminering som chef för arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal. Fackets ståndpunkt är nolltolerans mot all diskriminering.
– Problemet är snarare att många inte orkar jobba fram till pension, för att de har slitsamma jobb. De som jobbat i hemtjänsten från 20 års ålder kan vara slitna i kroppen redan vid 40.
Just nu är det dessutom stor efterfrågan på arbetskraft.
– Undersköterskor som gått i pension jobbar extra hos både kommuner och landsting, säger han.

Få fall hos DO
Diskrimineringsombudsmannen, DO, har de tre senaste åren registrerat 100 anmälningar från jobbsökande som ansett sig ha blivit sämre behandlade på grund av ålder.
Av dem var i stort sett alla över 40 år. 15 personer var mellan 40 och 50 år gamla, lika många var mellan 50 och 60, och närmare 40 var över 60 år. (För en del fall registrerades inte åldern.)
I första hand är det fackförbunden som ska driva diskrimineringsärenden. Av DOs fall skickades ett tjugotal vidare till olika fackförbund.
Sammantaget är det ett fåtal som prövas i domstol. Ett skäl är svårigheten att bevisa åldersdiskriminering, i synnerhet vid rekrytering.
Forskaren Magnus Carlsson menar att synen på ålder är en djup och seg struktur som det tar lång tid att rucka.
‒ Jag tror på debatt, attitydförändringar, viss lagstiftning och långsam förändring.

  • Oönskad på arbetsmarknaden
    – Forskarna skickade ut 6 000 jobbansökningar i sju yrken som inte kräver högre utbildning. Ansökningarna var likalydande, men angav olika åldrar från 35 till 70 år.
    – Sannolikheten att bli positivt kontaktad visade sig ligga på 17 procent för dem runt 35 år och sjönk sedan kraftigt redan i 40-årsåldern.
    – Närmare pensionsåldern var det bara ett par procent som fick ett intresserat svar.

Text Roland Cox Foto iStockphoto