Internet saknas på äldreboenden

Att ha tillgång till internet tar de flesta som en självklarhet. Men för den som bor på ett äldreboende är det inte alls säkert att det ens finns tillgång till internet.

Att ha internet hemma är en självklarhet för allt fler äldre. Men för de som behöver flytta till ett särskilt boende är det inte så. Nästan var femte kommun saknar nämligen internetuppkoppling på alla sina särskilda boenden för äldre.

FN har slagit fast att tillgång till internet är en mänsklig rättighet och användningen bland äldre ökar stadigt. Åtta av tio 20-, 30- och 40-talister använder internet. Sex av tio gör det dagligen, enligt statistik från Internetstiftelsen.

Långt ifrån alla äldre som bor på särskilt boende har dock tillgång till internet i sin bostad. Nya siffror från Socialstyrelsen visar att det i år är drygt sex av tio kommuner som erbjuder internet i alla rum eller lägenheter på sina särskilda boenden. I 17 procent av kommunerna saknas internet helt. Resten av kommunerna erbjuder internettillgång i en del av sina boenden.

Text Petra Berg Foto Gettyimages

Senaste artiklarna