Vad räknas som samboegendom?

Vårt barnbarn köpte med hjälp av sina föräldrar en bostadsrättslägenhet. Han äger själv hela lägenheten men vår son och hans fru är med som medlåntagare på banklånet. Knappt ett år efter lägenhets- köpet träffade han en flicka och lite senare flyttar hon in i lägenheten. De har nu varit sambo i två år. Behövs några speciella åt- gärder för att han ska få behålla lägenheten och kan det bli problem med banklånet vid en eventuell separation?

Svar: Enligt sambolagen har en sambo vid samboförhållandets upplösning genom separation eller dödsfall, rätt att begära bodelning och därigenom få hälften av den egendom som är samboegendom. Bodelning ska vid separation begäras inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde och vid dödsfall senast vid bouppteckningen.

Samboegendom är dels en bostad (fastighet eller bostadsrätt) som har köpts inför eller under samboförhållandet med avsikten att den ska vara sambornas gemensamma bostad, dels möbler och övrigt bohag som är köpt för att samborna gemensamt ska använda det. Vid bodelningen delas värdet av samboegendomen lika mellan samborna, oavsett vem som faktiskt har betalat för bostaden och bohaget.

I det här fallet så har bostadsrätten köpts innan ditt barnbarn blev sambo och den är därmed inte samboegendom. Vid en eventuell separation behåller ditt barnbarn bostadsrätten och hans sambo har inte rätt att genom bodelning få någon del av bostadsrättens värde. Inte heller banklånet berörs.

Genom ett samboavtal kan sambor, helt eller delvis, avtala bort sambolagens regler om bodelning. Det är alltid bra att som nyblivna sambor gå igenom vad som ska gälla för bostad och bohag som man skaffar för gemensamt bruk, vid en eventuell separation, och att man bekräftar detta genom ett samboavtal.

Text Arne Larsson