Jag vill att huset ska stanna i släkten

Jag bor ensam i ett hus som jag ärvt av mina föräldrar. Jag har en dotter som är gift och jag är inte säker på att hon och hennes familj kommer att vilja bo i huset när jag inte längre kan bo kvar. Hur kan jag göra för att huset ska stanna i släkten om min dotter väljer att inte behålla huset?

Svar: För att vara säker på att saker blir som du vill är det viktigt att du skriver ett testamente. Om jag utgår ifrån att din dotter är ditt enda barn och att du i dag är ogift kommer din dotter enligt lag att ärva huset. Om hon inte vill eller kan behålla huset kan hon när som helst sälja det. Det framgår inte om du har barnbarn men du kan såklart också testamentera huset till dessa om du så vill. Din dotter kommer ändå, så länge barnbarnen är omyndiga, att förvalta deras arv och kan med godkännande från Överförmyndarnämnden i alla fall sälja huset.

Jag föreslår att du skriver in en hembudsklausul i ditt testamente. Du kan exempelvis skriva att om din dotter inte vill behålla huset så ska den i första hand erbjudas släktingen A, i andra hand släktingen B och så vidare.
Jag rekommenderar också att du i testamentet skriver att priset för huset ska motsvara marknadsvärdet vid tidpunkten för försäljningen. Om priset blir för lågt, t e x motsvarande taxeringsvärdet, blir risken att den som köper till ett lågt pris kanske i stället för att investera tid och pengar i ett långsiktigt ägande, bara spekulerar och köper huset för att det är billigt. Det är också mer rättvist mot din dotter att hon kan få ärva motsvarande det rätta värdet av huset om hon inte kan behålla det själv.
Syftet med hembudet är väl att ge någon i din släkt möjlighet att bo där långsiktigt och därför ta hand om huset på bästa sätt.

Jag vill också tipsa dig om att i testamentet göra huset till din dotters enskilda egendom. På så vis kommer hon inte att behöva dela med sig av värdet på huset eller pengarna hon fått istället för huset med sin man om de någon gång skiljer sig eller någon av dem dör. I ett sådant här fall är det otroligt viktigt att du anlitar en jurist som kan formulera en juridiskt hållbar text för hembudet.